top of page
james-yarema-kdgiNc0sDeI-unsplash.jpg

Medisiner på avveie utgjør en risiko for mennesker og dyr. Vi har derfor utviklet

Medretur

Effektiv, sikker og bærekraftig retur av medisiner

Ocean Water
FNs bærekraftsmål nr. 6 & 14

Rent vann & Livet i vann

Medikamentelle avfallsstoffer som kastes i toalettet/søppelet og havner i naturen, kan blant annet resultere i atferdsendringer hos fiskearter og skape antibiotikaresistens.

Farmasøyt i midtgangen for farmasi
FNs bærekraftsmål nr. 9

Infrastruktur

Dagens ordning med retur av medisiner er tidkrevende og upraktisk både for ansatte og forbrukere.

Image by Nathan Dias
FNs bærekraftsmål nr. 12

Ansvarlig forbruk

Lett tilgang til medisiner medfører fare for misbruk blant helsepersonell. Ubrukte eller utgåtte medisiner som samles opp i hjemmet, kan bli inntatt av utilsiktede personer.

om medretur

Medretur skal utvikle en smart innsamlingsboks som vil gjøre det mer effektivt og sikkert for forbrukere og helsepersonell å kaste ubrukte og utgåtte medisiner, samtidig som vi etterlater en like bra klode for alle som kommer senere.

.

Medretur vil også kunne tilby tilpasset datainnsamling om faktisk forbruk av medisiner.

  

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Forskningsrådet sin konkurransearena, STUD-ENT. Midlene vil spille en viktig rolle i oppstartsfasen og realiseringen av Medretur. Fremover vil vi utvikle og teste vår MVP ved utvalgte apotek.

Beholder 20222 hvit bakgrunn.png
bottom of page