top of page
Image by Tbel Abuseridze

returenheten

Forskningen har talt. Over hele verden blir medikamenter hyppigst håndtert ved at de blir kastet i søppelet. Til tross for dette viser en systematisk studie at majoriteten i befolkningen anser retur av medikamenter i en låst boks på apoteker eller legekontorer som den beste metoden for avfallshåndtering. (1)

 

Det mangler bare en slik løsning på det norske markedet. 

Undersøkelser har vist at 30% av respondenter mangler kunnskap om korrekt avfallshåndtering av medikamenter. (2) Det er grunn til å tro at det har sammenheng med dagens returordning. Den forutsetter at man personlig må møte opp på apotekene, stille seg i kø og levere medikamentene til en ansatt. Det å stå i kø på apoteker er vist å medføre kundemisnøye, nedsatt lojalitet og potensielt tap av profitt. (3) Videre innebærer dagens returordning at de ansatte på apotekene må ta imot medikamentene, og ofte sortere dem, manuelt. Medikamentene oppbevares i en eske som er tilgjengelig for alle ansatte. Slik kan medikamenter og sensitiv informasjon komme på avveie. Lett tilgjengelighet av medikamenter på arbeidsplassen er forbundet med tyveri og vanedannende misbruk, noe som kan lede til økt fravær og tap av autorisasjon blant helsepersonell. (4)

 

Med Medretur sin løsning vil returen av medikamenter frigjøre tid for forbrukere og ansatte. For å forbedre sorteringsprosessen, vil returenhetene ha åpninger for ulike typer medikamenter og emballasje, som tabletter, inhalatorer og glass. Returenhetene vil være utstyrt med sensorer som vil trigge en alarm dersom de blir forflyttet av uvedkommende. Innvendige sensorer vil gi beskjed til de ansatte når returenhetene er fulle og kan sendes til medisinleverandørene for kontrollert destruksjon. For å redusere risikoen for tyveri og misbruk, vil det kun være utvalgte ansatte som vil ha tilgang til innholdet.  

Referanser

1. Kusturica MP, Tomas A, Sabo A. Disposal of Unused Drugs: Knowledge and Behavior Among People Around the World. 

Rev Environ Contam Toxicol. 2017;240:71-104. Link

2. NRK. Ikke gjør dette med gammel medisin [Internett]. Link

3. Nosek R, Wilson J. Queuing Theory and Customer Satisfaction: A Review of Terminology, Trends, and Applications to Pharmacy Practice. Hospital Pharmacy. 2001;36(3). Link

4. Sjøvoll O. Du, av alle. Oslo: Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk; 2016. Link

Effektiv, sikker og bærekraftig. Det er slik vi ønsker at returen av medisiner skal foregå. Se for deg å bare kunne "stikke innom" apoteket, legekontoret eller dagligvarebutikken for å kaste medisinene du ikke bruker. En innsamlingsboks som står ved inngangen og er intuitiv å bruke. Lett tilgjengelig for deg, men låst for alle. Du vil slippe å lure på hva du skal gjøre med de ubrukte eller utgåtte medisinene som hoper seg opp hjemme, og du kan kvitte deg med dem vitende om at du har håndtert dem korrekt.

bottom of page