top of page
james-yarema-kdgiNc0sDeI-unsplash.jpg

vår visjon

Hvorfor medretur?

Vi i Medretur ønsker å konfrontere dagens utfordringer ved å utvikle en effektiv, sikker og bærekraftig metode for innsamling av medikamentelt avfall. 

Les mer om bakgrunnen for prosjektet under.

Image by Cristian Palmer

FNs bærekraftsmål nr. 6  & 14
rent vann og
livet i vann

Årlig blir det kastet 300 tonn medisiner i toalettet eller søppelet i de norske tusen hjem. Avfallsstoffene fra medisiner som da havner i hav og landbruk, er blant annet vist å ha ført til atferdsendringer hos enkelte fiskearter. På sikt kan antibiotika i naturen også lede til resistente bakterier.

Bærekraftig retur av medisiner innebærer hensiktsmessig avfallshåndtering og destruksjon, for alle arter som lever nå og alle som kommer senere.

bottom of page